Ann är utbildad homiatriker sedan 1986.

Homiatriker är ett skyddat namn för dem som examinerats vid 4 årig utbildning inom nedanstående verksamhetsområden på Naturmedicinska Fackskolan NMF.

Homiatrik är en välbalanserad utbildning för att kunna fungera som komplementär och alternativ medicinsk undersökning och behandling.

Alla homiatriker inleder sina studier med en grundmedicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

Utbildningen ger garantier för grundläggande kunskaper i medicinska ämnen och kompetens i alternativa behandlingsformer.

Verksamhetsområden:

  • Basmedicin
  • Akupunktur
  • Kiropati
  • Homepati
  • Irisdiagniostik
  • Bindvävsmassage
  • – tillsammans totalt 80 poäng.

Akupunktur 80 poäng (+ praktik i Kuala Lumpur, Malaysia år 2000). 
Sammantaget 160 poäng.

Garanti: Utbildningen ger garantier för grundläggande kunskaper i medicinska ämnen och kompetens i alternativa behandlingsformer.