Naturterapeut Ann Kjellberg

om Ann Kjellberg

homiatriker sedan 1986.

Homiatriker är ett skyddat namn för dem som examinerats vid 4 årig utbildning inom nedanstående verksamhetsområden på Naturmedicinska Fackskolan NMF.

Homiatrik är en välbalanserad utbildning för att kunna fungera som komplementär och alternativ medicinsk undersökning och behandling. Alla homiatriker inleder sina studier med en grundmedicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Utbildningen ger garantier för grundläggande kunskaper i medicinska ämnen och kompetens i alternativa behandlingsformer.

Fördelning på verksamhetsområden:

Basmedicin
Akupunktur
Kiropati
Homepati
Irisdiagniostik
Bindvävsmassage tillsammans 80 poäng

Akupunktur 80 poäng (+ praktik i Kuala Lumpur, Malajsia år 2000)
Sammantaget 160 poäng

  • Garanti: Utbildningen ger garantier för grundläggande kunskaper i medicinska ämnen och kompetens i alternativa behandlingsformer.
  • Ansvarsförsäkring: Villkorat för en homiatriker är att alla har en ansvarsförsäkring.
  • Begränsningar: Homiatriker får ej behandla barn under 8 år.
  • Tillsynsorgan är Branschorganisationen för Komplementär & Alternativmedicinare. Anns auktorisationsnr är 339.
  • Huvudförbund är Svenska Naturmedicinska sällskapet. Ann har medlemsbevis nr 412.
  • Akupunkturakademien och Svenska Akupunkturförbundet: Diplomerad akupunktör år 2000, efter en treårig utbildning. Akupunktör är en titel för den som utför akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Detta innebär en säker och trygg behandling.
  • Traditionell kinesisk medicin (TCM). Medlem som uppfyller förbundets krav på utbildning och kompetens.
  • Basmedicin är ett krav och Ann är även godkänd i Kinesisk akupunktur och kinesisk medicin.

Valåsvägen 10 i Ljungskile – Välkommen!